Yönetim Politikamız

Yasal mevzuata ve entegre yönetim sistemi standartlarına uygun olarak, değişim yönetimi ve paydaş memnuniyetinin artmasına katkıda bulunanarak özgün çözümler üretmek temel politikamızdır.