Faydaları

Faydaları
  • Su ürünlerinin sınıflandırılması ve pazarlama kriterlerinin oluşturulması amacıyla İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından ortak bir çalışma yürütülmüştür. Bu kapsamda; su ürünleri ticari sınıflandırma cetveli ve kalite standartları yeniden düzenlenmiştir.
  • Elektronik Müzayede sistemi ile serbest rekabet ortamı oluşturulup piyasaya daha uygun fiyatla ürün girişi sağlanması amaçlanmaktadır.
  • Tesisimiz Avrupa Birliği Uyum Çalışmaları çerçevesinde teknik ve hijyenik şartlara haiz olup bu konuda gerekli belgelendirme çalışmalarımız son aşamaya gelmiş bulunmaktadır.
  • İstanbul Üniversitesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında 04.05.2007 tarihli protokol çerçevesinde hazırlanan “Su Ürünleri Ticari Sınıflandırma Cetveli ve Standartları” kitapçığında belirtilen su ürünlerinin nihai tüketiciye ulaştırılması noktasında işletmemiz tarafından tam güvence verilmektedir. Bu kapsamda; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Ürünleri Müdürlüğü, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Ekipleri ve işletmemiz koordineli bir çalışma yürütmektedir. Denetim ve kontroller ile su ürünleri gıda güvenliği sağlanmaktadır.