Entegre Yönetim Politikası

İSYÖN A.Ş. olarak, misyon, vizyon, ilke ve değerlerimiz doğrultusunda tüm ürün, hizmet ve faaliyetlerimizde;

 Müşteri ve değer odaklı bir anlayışla, müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamada ve müşteri şikâyetlerini ele almada süreklilik sağlamayı,

  • Faaliyetlerimizde iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı ve sıfır kaza ilkesiyle çalışmayı,
  • Atıkları azaltmaya, geri dönüşüm oranını artırmaya, enerjiyi verimli kullanmaya ve doğal çevremizi korumaya odaklanarak insana ve çevreye saygılı olmayı,
  • Tüm faaliyetlerimizde bilgi güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlamayı,
  • Teknolojik gelişmeleri takip etmeyi, ürün, hizmet ve süreçlerimizde tasarım, geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapmayı,
  • Paydaşlarımızla ilişkileri şeffaf bir biçimde ve ortak akıl ile yönetmeyi,
  • Risk ve fırsatları kurumsal risk yönetimi yaklaşımı çerçevesinde değerlendirmeyi,
  • Birincil ve ikincil mevzuatlara uyumu önceliğimiz olarak görmeyi,
  • Süreçlerimizi sistem yaklaşımı çerçevesinde yönetmeyi,

 Ve çalışanlarımızın farkındalığını artırarak ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 18001 standartlarının gereklerini tüm çalışanlarımızın katılımı ile uygulamayı ve sürdürülebilir gelişmeyi taahhüt ediyoruz.