Genel Müdür

1963 yılında Samsun’da doğdu. Lisans eğitimini 1985 yılında Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Su Ürünleri Bölümünde, yüksek lisans eğitimini ise 1995 yılında Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi Uzmanlık Programında tamamladı. 1990 yılında başladığı memuriyet hayatını 1997 yılından itibaren Tarım Bakanlığının su ürünleri ile ilgili merkez teşkilatlarında sürdürdü. Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü’nden 2020 yılında emekli oldu. 2004-2020 yılları arasında TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı.
16.03.2020 tarihinde İSYÖN AŞ Genel Müdürlüğü görevine atandı.
Su ürünleri ile ilgili mevzuat çalışmalarında, ticari ve amatör avcılık ile ilgili düzenlemelerde aktif olarak yer aldı. Balıkçı gemileri ve balıkçı kayıtlarının, balıkçılıkla ilgili verilerin elektronik ortama taşınmasını sağlayan Su Ürünleri Bilgi Sistemi’nin (SUBİS), balıkçılıkla ilgili coğrafi verilerin yer aldığı Su Ürünleri Coğrafi Bilgi Sistemi’nin (SUBİSCBS) kurulması ve geliştirilmesini sağladı.
AB ile başlatılan uyum çalışmaları kapsamında görüşmeye açılan fasıllardan olan Balıkçılık faslı ile İstatistik (Balıkçılık İstatistikleri) faslının 2006 yılında yapılan tanıtıcı tarama ve ayrıntılı tarama çalışmalarında Türkiye heyetlerinde yer aldı. Bu kapsamda yürütülen projelerde görev yaptı.
Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Su Ürünleri ve Su Ürünleri Sanayi Özel İhtisas Komisyonunda üye, Dokuzuncu Kalkınma Planı (2007-2013) Balıkçılık Özel İhtisas Komisyonunda Av ve Avcılık komisyonunda raportör olarak görev yaptı.
Tarım ve Mühendislik dergisi yayın kurulu, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Su Ürünleri-Balıkçılık Meslek dalı Ana Komisyonu e-Bülteni “Türkiye ve Dünyada Balık ve Balıkçılık” sorumlu yazı işleri müdürlüğü, Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği Akreditasyon Kurulu Üyeliği görevlerini yürüttü.
Yakakent’ten Balıkçı ve Balıkçılık Öyküleri (2012) ve Balıkçılık Tarihimizden Notlar (2015) adlı iki kitabı bulunmaktadır. Su Ürünleri Tanıma El Kitabının (2000) ortak yazarlarından, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi tarafından ders kitabı olarak basılan Balık Yetiştiriciliği (2018) adlı kitabın bölüm yazarlarındandır. Tarım Bakanlığının, Bakanlık adının değişmesine bağlı olarak adı değişen dergisinin, Ziraat Mühendisleri Odası’na ait Tarım ve Mühendislik, Sahil Güvenlik Komutanlığı’na ait Sahil Güvenlik Dergisinin değişik sayılarında yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.
Evli ve bir çocuk babasıdır.
Hamdi ARPA
İSYÖN A.Ş Genel Müdürü
Image

İletişim

İSYÖN
İSTANBUL YÖNETİM YENİLEME AŞ

Dereağzı Mah. Deniz yolu Cad. No:28 
Gürpınar Su Ürünleri Hali 
Beylikdüzü / İstanbul

+90 212 867 64 00

bilgi@isyon.istanbul

Kurumsal

Hizmetlerimiz

Hızlı Erişim

Image

© 1994 - 2024 İstanbul Yönetim Yenileme AŞ